هرچند در قدیم وجود مجرای کف شویی در اماکن از ملزومات بود. اما در اماکن جدید التاسیس این قسمت حذف گردیده است .در این قسمت به نبود آن ازلحاظ مهندسی می پردازم. 

1- برای شستن کف آب زیادی لازم است وغوطه ور کردن کف با آب  موجب نفوذ آب از کف به بستر می شود که سبب  نشست کف در هم کف شده ودر طبقات فوقانی خرابی سقف طبقات تحتانی میشود. 

2- در هر ساختمان واحد حمام ،سرویس بهداشتی وآشپز خانه مجهز به مجرای شستشو می باشدزیرا توسط قیرگونی یاایزوگام واتر پروف وغیر قابل نفوذ می گردد.تا از تخریب ساختمان جلوگیری شود . 

3 -هزینه قیر گونی وایزوگام کف تمام طبقات واحدها پرهزینه است تا از خرابیهای ذکر شده درامان باشد.

4- امروز دستگاههای کف سابی مکانیکی اختراع شده که با آب کم شستشوی کف را انجام می دهند. 

بنابر این منطقی به نظر می رسد که بناهای جدید دیگر مجرای کف شویی نداشته باشند.

+ نوشته شده توسط نظامی در سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 21:14 |